ΣΑΡΑΚΙ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΙΤΙΟΥ

Αντιμετωπίζουμε συχνά προσβολές ξυλοφάγων εντόμων σε δοκάρια οροφής ή σε ξύλινα πατώματα παραδοσιακών οικιών. Είτε από κατασκευαστικό λάθος (γέφυρες πρόσβασης εντόμων) είτε από απροσεξία των ιδιοκτητών (αποθήκευση μέσα στο σπίτι ξύλων για το τζάκι) ξυλοφάγα έντομα εγκαθίστανται στο εσωτερικό του σπιτιού και σταδιακά δημιουργούν σοβαρές ζημιές. Η αναβολή στην αντιμετώπιση του προβλήματος απλώς το μεγεθύνει διότι τα έντομα αυτά έχουν μεγάλο κύκλο ζωής και έντονη αναπαραγωγικότητα. Μία οροφή που χρειάζεται πλέον αντικατάσταση, ένα χρόνο νωρίτερα θα μπορούσε να είχε διασωθεί. Μπορούμε να προτείνουμε λύση εφόσον έγκαιρα επισκεφθούμε και μελετήσουμε το χώρο.