ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ 

Οι καταστροφές που προκαλούνται από τα τρωκτικά (τόσο στην αγροτική παραγωγή όσο και στην περιουσία) είναι τεράστιες. 
Το 20% των πυρκαγιών σε αγροτικές εγκαταστάσεις (φάρμες) της Αγγλίας οφείλονται σε βραχυκύκλωμα από μασημένα καλώδια.! (Bayer CropScience)

Ένας από τους λόγους που κάνει δύσκολο τον έλεγχο των τρωκτικών είναι η μεγάλη αναπαραγωγική τους ικανότητα. Ένας άλλος είναι η ευφυΐα τους. Δείτε τον ρυθμό που αναπαράγονται: https://www.chicagomag.com/Chicago-Magazine/March-2015/here-a-rat-there-a-rat-everywhere-a-rat-rat/

Είναι απαραίτητο να γνωρίζει κάποιος τόσο τον βιολογικό τους κύκλο και τις συνήθειες τους, όσο και την τεχνολογία των δολωμάτων για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά μία προσβολή τρωκτικών.