Αν το πρόβλημα βρίσκεται εδώ, δείτε πως αντιμετωπίζεται:

ΜΥΓΑ

Η γνωστή μύγα ζει περίπου 30 ημέρες ως ενήλικη αλλά στο διάστημα αυτό εναποθέτει έως 1000 αυγά. Είναι φορέας παθογόνων παραγόντων, υπεύθυνων για την πρόκληση  σοβαρών ασθενειών, όπως  ο τύφος, η  χολέρα, η σαλμονέλα, η  σιγκέλωση κλπ και συνεπώς  δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποτιμάται η υγειονομική σημασία της .
Είναι έντομο που ζει τη μέρα και ταξιδεύει μεγάλες αποστάσεις για να τραφεί.

Αντιμετωπίζεται με ψεκασμούς, ηλεκτρικές ή οικολογικές εντομοπαγίδες, επιχρίσεις επιφανειών με ειδικό προσελκυστικό εντομοκτόνο.