Αν το πρόβλημα βρίσκεται εδώ, δείτε πως αντιμετωπίζεται:

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Παρέχουμε ευέλικτα προγράμματα για επαγγελματίες που χρειάζονται τις υπηρεσίες μας έχοντας στόχο να φέρουμε το ζητούμενο αποτέλεσμα σε συνδυασμό  πάντα με την χαμηλότερη επιβάρυνση.

Έτσι μπορούμε να προτείνουμε ετήσιο συμβόλαιο εκτελώντας εφαρμογές απολύμανσης κάθε ένα  ή δύο ή και τρεις μήνες εφόσον οι ανάγκες του χώρου εξυπηρετούνται με αυτό τον τρόπο. Για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κατά τη θερινή περίοδο παρέχουμε συμβόλαια αντίστοιχης διάρκειας με ξεκάθαρους και διαυγείς πάντα όρους.

Εναλλακτικά μπορούμε να εκτελέσουμε μία ολοκληρωμένη εφαρμογή κατά παντός παρασίτου στην αρχή της Άνοιξης και στη συνέχεια να υποστηρίξουμε υγειονομικά το χώρο όταν και εφόσον χρειαστεί. (προτείνεται για χώρους με μικρό πρόβλημα).

Παραδίδουμε υγειονομικό φάκελο σύμφωνα με ISO και HACCP. Σας ενημερώνουμε συστηματικά για τις εργασίες μας στο χώρο σας αλλά και για θέματα που αφορούν την υγειονομική νομοθεσία του κλάδου σας.