ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΟΡΙΟΥ

Ο Κοριός είναι ένα σημαντικό αιμομυζητικό παράσιτο διότι  μπορεί να φέρει σε δύσκολη θέση ακόμα  και το πιο καθαρό και επιμελημένο ξενοδοχείο αλλά να δημιουργήσει  αντίστοιχο πρόβλημα και σε κατοικίες.

Το έντομο συνήθως μεταφέρεται με τις αποσκευές ενός  ταξιδιώτη, αν αυτές οι αποσκευές βρεθούν για λίγο χρόνο σε περιβάλλον που έχει μολυνθεί ήδη από κοριό. Συνήθως αποσκευές  κάποιου πελάτη στο ξενοδοχείο, ή  συγγενή που ταξίδεψε με μέσο μαζικής μεταφοράς για να έρθει στο σπίτι-συνήθως  με καράβι- ή ακόμα και ενός στρατευμένου παιδιού που ήρθε με άδεια από τη μονάδα του, καθώς το έντομο συχνά εντοπίζεται σε κοιτώνες στρατοπέδων.

Οι παραδοσιακοί τρόποι αντιμετώπισης απαιτούν αποκλεισμό του χώρου για κάποιες ημέρες και επαναλαμβανόμενους ψεκασμούς. Εμείς χρησιμοποιούμε τη θερμότητα σαν τον αποδοτικότερο  και πλέον ατοξικό τρόπο. Χρειαζόμαστε μία μόνο μέρα για να λύσουμε το πρόβλημα και να αποδώσουμε το χώρο στην κανονική του χρήση. Ασφαλώς  δίνουμε εγγύηση για το αποτέλεσμα.