Αν το πρόβλημα βρίσκεται εδώ, δείτε πως αντιμετωπίζεται:

ΣΚΩΡΟΣ

Ένα έντομο που προσβάλει ρούχα, έργα τέχνης, στόφες υφασμάτων. Είναι νυκτόβιο έντομο και προτιμά χώρους σκοτεινούς όπως οι ντουλάπες των ρούχων. Αναπαράγεται όλο το χρόνο με περίοδο επώασης από 4 μέρες το καλοκαίρι έως 15 το χειμώνα. 

Για την προστασία από το σκώρο λαμβάνονται μέτρα προληπτικά (εξαερισμός της ντουλάπας, χρήση προστατευτικών θηκών, ερμητικά κλειστών συρταριών, όχι φορεμένα/ιδρωμένα ρούχα στη ντουλάπα) και κατασταλτικά σε περίπτωση εμφάνισης του εντόμου.
Σημειώστε πως τις ζημιές στα ρούχα δεν τις κάνει το τέλειο έντομο αλλά η προνύμφη του, δηλαδή  ένα προηγούμενο στάδιο της ζωής του που κυμαίνεται από ένα μήνα έως δύο χρόνια και που ο εντοπισμός της απαιτεί γνώση και εμπειρία.