ΦΙΔΙΑ

Στην Ελλάδα όπως και σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη τα αμφίβια και τα ερπετά στο σύνολο τους  βρίσκονται υπό καθεστώς προστασίας καθώς έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ισορροπία του οικοσυστήματος.
Ελάχιστα από τα είδη που απαντώνται στην Ελλάδα είναι δηλητηριώδη, όλα όμως προκαλούν αναστάτωση και φόβο όταν εμφανιστούν στον περιβάλλοντα χώρο του σπιτιού ή καμιά φορά και μέσα στο σπίτι.

Η προστασία του χώρου είναι ο μόνος τρόπος αποφυγής μιας συνάντησης με φίδι και επιτυγχάνεται με τον περιορισμό της γύρω βλάστησης, με αποτελεσματική μυοκτονία, με απομάκρυνση συσσωρευμένων ξύλων  ή σχετικών υλικών και τέλος με τη χρήση ειδικών  βιολογικών απωθητικών υλικών που τοποθετούμε σε ζώνες.