ΣΑΡΑΚΙ ΞΥΛΟΥ

Εδώ υπάρχει διαχωρισμός ως προς τα είδη των εντόμων που προσβάλλουν το ξύλο, αν δηλαδή πρόκειται για κολεόπτερα (σκαθάρι), υμενόπτερα, ή ισόπτερα (τερμίτες). 
Επιπλέον διαχωρίζονται αναλόγως του είδους του ξύλου που προτιμούν, αν δηλαδή επιλέγουν σκληρό ή μαλακό ξύλο, αν προσβάλλουν την επιφάνεια ή το εσωτερικό του ξύλου, αν η η προτίμηση του επικεντρώνεται στο ζωντανό ή στο νεκρό ξύλο. 
Το σίγουρο είναι πως αν υπάρχει προσβολή από σαράκι θα βρείτε ψιλό ροκανίδι στο πάτωμα, ή ακόμα και μικρά κομματάκια ξύλου, και κάπου από πάνω θα δείτε την τρύπα στο έπιπλο ή το δοκάρι.
Η τρύπα μπορεί να ποικίλει σε σχήμα ή μέγεθος, είναι όμως βέβαιη η προσβολή. Κάποια από τα ξυλοφάγα έντομα παράγουν ένα χαρακτηριστικό θόρυβο όταν καλούν το ταίρι τους, θόρυβο που παραπέμπει – εσφαλμένα – στο ροκάνισμα του ξύλου.

Αντιστρόφως ανάλογες του μεγέθους του είναι οι ζημιές που προκαλεί. Οροφές, πατώματα, δομικά στοιχεία ενός σπιτιού που έχει προσβληθεί από ξυλοφάγο έντομο μπορούν να σωθούν αν αναπεντομωθούν έγκαιρα. Η επέμβαση μας εξοντώνει το έντομο σε όλες της μορφές ζωής και το σπίτι παραδίδεται ασφαλές. Για τα φορητά αντικείμενα που έχουν προσβληθεί από ξυλοφάγο έντομο χρησιμοποιούμε θάλαμο απεντόμωσης.
Τα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας  και τα παραδίδουμε μέσα σε λίγες μέρες  όπου μας υποδείξετε απαλλαγμένα από κάθε έντομο.