Αν το πρόβλημα βρίσκεται εδώ, δείτε πως αντιμετωπίζεται:

ΚΟΥΝΟΥΠΙ

Πρόκειται για έντομο που προκειμένου να τραφεί μπορεί να καλύψει μεγάλη απόσταση.  Αυτό σημαίνει πως  ένα σπίτι  είναι εκτεθειμένο στα κουνούπια της ευρύτερης περιοχής ειδικά αν σε αυτή υπάρχουν στάσιμα νερά.
Συνεπώς η αντιμετώπιση του εντόμου είναι κυρίως υποχρέωση του  κρατικού φορέα ο οποίος μπορεί να εκτελέσει εκτεταμένους ψεκασμούς στον κατάλληλο τόπο και χρόνο.

Ο ιδιώτης από πλευράς του έχει συγκεκριμένες επιλογές   για να προστατευθεί από τα ενοχλητικά και ενίοτε επικίνδυνα τσιμπήματα, ξεκινώντας από ψεκασμούς επιφάνειας και καταλήγοντας σε εξελιγμένους μηχανολογικούς εξοπλισμούς.