Αν το πρόβλημα βρίσκεται εδώ, δείτε πως αντιμετωπίζεται:

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ

Το ποντίκι του ουρανού! Ξενιστής ψύλλων, ακάρεων και πολλών άλλων παθογόνων  παραγόντων. Είναι μακρύς ο κατάλογος των ασθενειών που τα περιστέρια μπορούν να μεταδώσουν στον άνθρωπο όπως σαλμονέλωση, χλαμιδίωση, εγκεφαλίτιδα, ασθένεια των πνευμόνων (ιστοπλάσμωση). 
Δυστυχώς η άγνοια σε συνδυασμό με τους συμβολισμούς που οι άνθρωποι απέδωσαν στο περιστέρι φέρνει πολλούς γονείς  με τα νήπια τους στις πλατείες για να «ταΐσουν τα πουλάκια» χωρίς να γνωρίζουν τους κινδύνους που απειλούν την υγεία -ειδικά- των παιδιών. 
Μηχανικοί τρόποι απώθησης και αποκλεισμού εφαρμόζονται αποκλειστικά στον τόπο μας ενώ σε πολλά κράτη εκτελούνται προγράμματα στείρωσης μέσω τροφής για την μείωση του πληθυσμού.