ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ

Ο πλέον συνηθισμένος εισβολέας είναι το κοινό περιστέρι (Columbia Livia).
Είναι γνωστή η καταστροφική του επίδραση σε μέταλλα (όπως οι εξωτερικές μονάδες κλιματισμού) και μάρμαρα (όπως περβάζια, μαρκίζες) λόγω της έντονα διαβρωτικής ιδιότητας των ακαθαρσιών του, καθώς και η συμβολή του στην απόφραξη υδρορροών.
Τα περιστέρια που ζουν στο αστικό περιβάλλον είναι πια τόσο εξοικειωμένα με την παρουσία των ανθρώπων, ώστε συχνά μπαίνουν σε σπίτια από τα ανοικτά παράθυρα και φωλιάζουν στις εσοχές των μπαλκονιών.