ΟΝΙΣΚΟΙ

Μικρά χερσαία καρκινοειδή γνωστά ως  «καβουράκια» και στη Κρήτη ως  «καβρομαμούνες».
Όταν ενοχληθούν γίνονται «μπαλάκια».
Ζουν συνήθως  σε σχισμές των τοίχων κοντά στο χώμα και τρέφονται από σάπια  φύλλα και άλλες οργανικές ουσίες σε αποσύνθεση.

Δεν είναι επικίνδυνα και αντιμετωπίζονται εύκολα με ψεκασμό επιφανειών.