Αν το πρόβλημα βρίσκεται εδώ, δείτε πως αντιμετωπίζεται:

ΑΚΑΡΕΑ

Μικροοργανισμοί  αόρατοι στο γυμνό οφθαλμό, διαβιούν στο οικιακό περιβάλλον, τρέφονται με απονεκρωμένα ανθρώπινα κύτταρα και  είναι  υπεύθυνοι για αλλεργίες, αναπνευστικά προβλήματα, κνησμό.

Ζουν μέσα στα στρώματα, στα χαλιά, στις μοκέτες, στα σαλόνια  και η αντιμετώπιση τους απαιτεί χρήση υπέρθερμου ατμού για την εξόντωση τους και σκούπας ειδικού φίλτρου για την απομάκρυνση τους.