Μετά το ραντεβού που εσείς θα κλείσετε, θα σας επισκεφθούμε και...

· θα επιθεωρήσουμε, καταγράψουμε και αποτυπώσουμε το χώρο τον οποίο θέλετε να προστατεύσετε.

· Θα αξιολογήσουμε το μέγεθος του προβλήματος , θα σχεδιάσουμε τον τρόπο δράσης και θα σας ενημερώσουμε για το ακριβές κόστος.

· Θα σας ενημερώσουμε για όλους τους μηχανικούς τρόπους με τους οποίους προκαταβολικά θα προσεγγίσουμε το πρόβλημα. Θα κλείσουμε τρύπες και χαραμάδες, θα υποδείξουμε τρόπους αερισμού, ρύθμισης της υγρασίας και θερμοκρασίας, θα αποκλείσουμε τις αιτίες προσέλκυσης των παρασίτων.

· Θα προχωρήσουμε στην εφαρμογή με τη δική μας μεγάλη προσοχή και ευθύνη. Χρησιμοποιούμε μέσα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας, όπως για παράδειγμα κορυφαίους επαγγελματικούς ψεκαστήρες με κατευθυνόμενη δέσμη και προκαθορισμένη πίεση για παραγωγή μικροσταγόνων ψεκαστικού υγρού, ώστε τα δικά μας ίχνη να είναι αόρατα..

· Μετά το τέλος της εφαρμογής θα σας παραδώσουμε φάκελλο με την κάτοψη του χώρου και σημειωμένους τους δολωματικούς σταθμούς, λεπτομερή περιγραφή των ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν, και τη νόμιμη βεβαίωση απολύμανσης του χώρου.

· Θα επανέλθουμε τηλεφωνικά λίγες μέρες αργότερα για να ακούσουμε από σας τις παρατηρήσεις σας και να βεβαιωθούμε για την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής μας.