Ο πλέον συνηθισμένος εισβολέας είναι το κοινό περιστέρι (Columbia Livia).
Είναι γνωστή η καταστροφική του επίδραση σε μέταλλα (όπως οι εξωτερικές μονάδες κλιματισμού) και μάρμαρα (όπως περβάζια, μαρκίζες) λόγω της έντονα διαβρωτικής ιδιότητας των ακαθαρσιών του, καθώς και η συμβολή του στην απόφραξη υδρορροών.
Τα περιστέρια που ζουν στο αστικό περιβάλλον είναι πια τόσο εξοικειωμένα με την παρουσία των ανθρώπων, ώστε συχνά μπαίνουν σε σπίτια από τα ανοικτά παράθυρα και φωλιάζουν στις εσοχές των μπαλκονιών.

Αυτό που δεν είναι ευρέως γνωστό είναι ότι το περιστέρι είναι φορέας ασθενειών και ξενιστής ψύλλων και άλλων αιμομυζητικών όπως το dermanyssusgallinae. Το κόκκινο άκαρι των πουλερικών (ή κόκκινη ορνιθόψειρα όπως συνήθως αναφέρεται) μεταφέρετε από τα περιστέρια στο αστικό περιβάλλον και στους ανθρώπους.
Δικαιωματικά του ανήκει ο τίτλος «ποντίκι των ουρανών». Οι γονείς που χάριν των μικρών παιδιών τους ταΐζουν τα περιστέρια στις πλατείες, θα έπρεπε να είναι πιο επιφυλακτικοί.