«Οι αγορές ζωντανών πουλερικών στην Ασία πιθανόν να είναι οι ενεργές εστίες του ιού Η5Ν1, αλλά απλά μέτρα όπως η απολύμανση των φορτηγών και του εξοπλισμού των εμπόρων θα μπορούσαν να σταματήσουν τη μετάδοσή του.» (Ελευθεροτυπία 7/5/2013).

Μολυσματικοί παράγοντες υπάρχουν πολλοί. Κάποιοι γνωρίζουν περιστασιακά έξαρση και φτάνουν κάποιες φορές να απειλούν την δημόσια υγεία. Είναι μέσα στο πλαίσιο της δικής μας δουλειάς να σας εξασφαλίσουμε ότι ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από μύκητες, ιούς και βακτήρια.